VED KJØP AV AMMUNISJON MÅ KOPI AV VÅPENKORT, SAMT KOPI AV LEGITIMASJON SENDES TIL POST@BEARSKIN.NO

Våpenkort nummer føres også inn i felt for melding til nettbutikken i kassen.